Vyberte stránku

Registrace

Souhlas se stanovami spolku
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými Stanovami zapsaného Spolku Juno Moneta (dále jen „Spolek“), jehož členem se chci stát. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit Stanovami, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku. Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas poskytují na dobu mého členství ve Spolku. Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Nedílnou součástí přihlášky je GDPR.

Stanovy spolku Juno Moneta zde

Souhlasím (vyžadováno)

Souhlas s GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů Spolkem Juno Moneta, z.s. IČ 22741461(dále jen „Spolek“) se sídlem Alešova 895/54, Ústí nad Labem, zastoupeným předsedkyní Petrou Langovou, nar. 5.11.1982 za účelem přihlášení k členství do Spolku.

Poučení subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) informuje, že:

1) Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu a to za níže uvedených podmínek.
Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu je Přihláška do Spolku.
2) Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu.
3) Osobní údaje z Přihlášky do Spolku budou uschovány v uzamčeném boxu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.
4) V případě elektronických dokumentů tyto budou skladovány na externím disku v uzamčeném boxu.

Souhlasím (vyžadováno)

Pro kontrolu opište znaky, které vidíte na obrázku níže

captcha

Na mobilních zařízeních občas nastává problém při vyplňování data narození. Pokud chcete přejít na dřívější rok, na většině mobilních zařízení je potřeba kliknout na letopočet. V případě jakýchkoliv technických problémů při registraci kontaktujte milos@osvetarodicu.cz.

Napište nám Vaše dotazy a podněty

8 + 3 =

Kontakt Petra

Petra Langová

+420 603 341 000

petra@osvetarodicu.cz

Předsedkyně spolku Juno Moneta, z.s.

Zakladatelka projektu Podpoříte mne v osvětě

Kontakt Ágnes

Ágnes Němečková

+420 773 802 255

agnes@osvetarodicu.cz

Poradce pro rodiče

Manažer pro rozvoj

Info

info@osvetarodicu.cz

 

Transparentní účty

Dobrovolné příspěvky a dary
7120201001 / 5500 (zde)

Členské příspěvky spolku Juno Moneta
2601709524 / 2010 (zde)
Registrace – stát se členem spolku