Vyberte stránku

Registrace

  Souhlas se stanovami spolku
  Odesláním této přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými Stanovami zapsaného Spolku Juno Moneta (dále jen „Spolek“), jehož členem se chci stát. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit Stanovami, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku. Výše členského příspěvku určená v souladu s článkem 7 Stanov je 20 Kč jednorázově.

  Stanovy spolku Juno Moneta

  Poučení subjektu údajů

  Juno Moneta, z.s., dále jen Správce, tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu Rady (EU) č. 2016/679 a zákonem 110/2019 Sb. informuje, že zpracovávané osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, trvalého bydliště, kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy používá Správce výhradně k účelům vedení seznamu členů a plnění povinností, které Správci ukládá zákon.

  Kontaktní osobou Správce je předseda spolku.

  Pro kontrolu, že nejste robot, prosím opište znaky, které vidíte na obrázku níže:

  captcha

  Na mobilních zařízeních občas nastává problém při vyplňování data narození. Pokud chcete přejít na dřívější rok, na většině mobilních zařízení je potřeba kliknout na letopočet. V případě jakýchkoliv technických problémů při registraci kontaktujte milos@osvetarodicu.cz.

  Napište nám Vaše dotazy a podněty

  14 + 2 =

  Petra Langová

  +420 603 341 000

  petra@osvetarodicu.cz

  Zakladatelka projektu

  Předsedkyně spolku

  Transparentní účty

  Dobrovolné příspěvky a dary
  7120201001 / 5500

  Členské příspěvky spolku Juno Moneta
  2601709524 / 2010

  Registrace – stát se členem spolku